Algemene voorwaarden 'the Tan Studio Antwerp'

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen  Spraytan - Antwerpen; the Tan Studio Antwerp en een cliënt waarop  Spraytan - Antwerpen ;the Tan Studio Antwerp deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door gebruik te maken van enige dienst van 'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio' en/of door contactname met  'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio' wordt uitdrukkelijk door u erkent dat u met deze voorwaarden zal naleven. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen 'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio' en uzelf. Alle geschillen omtrent de dienstverlening sensu lato alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van toepassing voor de regio Antwerpen.

2. Inspanningen salon

  • 'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio'  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor  
  • 'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio' bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren.  
  • 'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio' zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken en annulering
Een afspraak die telefonisch, in de salon of per e-mail gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan 'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio' middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website van 'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio.' Indien u dus een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag Uiterlijk 12 uur voor de geplande afspraak. Bij het niet ( tijdig ) annuleren van uw afspraak zijn wij helaas genoodzaakt 30% van de behandeling in rekening te brengen." Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Als klant van 'Spraytan Antwerpen / The Tan Studio Antwerp' gaat u akkoord met de afgesproken prijs voor de spraytan behandeling. De prijs die op onze website en sociale media kanalen wordt vermeld, is inclusief BTW. Mocht er onverhoopt een verandering in de prijs van onze behandelingen plaatsvinden, dan zullen wij dit ten minste 30 dagen van tevoren aankondigen op onze website en sociale media kanalen.

Als u vragen heeft over onze betalingsvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via onze website. Wij staan altijd klaar om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

5. Cadeaubonnen
Bij 'Spraytan Antwerpen / The Tan Studio Antwerp'  bieden wij cadeaubonnen aan voor onze spraytan behandelingen. Dit is een geweldig cadeau voor vrienden en familie die graag een mooie en natuurlijke teint willen hebben. Onze cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in verschillende bedragen en kunnen worden ingewisseld voor elke spraytan behandeling die we aanbieden.

Houd er rekening mee dat de minimumleeftijd voor onze spraytan behandelingen 16 jaar is en dat deze regel ook van toepassing is op het inwisselen van cadeaubonnen. We willen er zeker van zijn dat onze klanten de juiste leeftijd hebben om veilig en verantwoord gebruik te maken van onze diensten.

Als u geïnteresseerd bent in het kopen van een cadeaubon voor 'Spraytan Antwerpen / The Tan Studio Antwerp' , kunt u ons telefonisch of per e-mail bereiken. We helpen u graag verder en zorgen ervoor dat uw cadeau een succes wordt!

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet  'Spraytan Antwerpen / the Tan Studio'   vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Bij 'Spraytan Antwerpen / The Tan Studio Antwerp' behandelen we de vertrouwelijke gegevens van onze klanten volgens de richtlijnen in de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' ( AVG ). Binnen onze organisatie worden gegevens van klanten niet verkocht/verhuurt aan derden, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

7. Geheimhouding
Bij 'Spraytan Antwerpen / The Tan Studio Antwerp' hechten wij veel waarde aan de privacy en vertrouwelijkheid van onze klanten. Alle vertrouwelijke informatie die tijdens de behandeling wordt verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. Wij zullen deze informatie niet aan derden verstrekken, behalve in de volgende gevallen:

  • Indien wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken;
  • Indien wij op grond van een rechterlijke uitspraak verplicht zijn om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
  • In deze gevallen zullen wij alleen de informatie verstrekken die strikt noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij zullen onze klanten hierover altijd informeren en hen op de hoogte stellen van de verstrekking van de informatie.

8. Aansprakelijkheid
Bij 'Spraytan Antwerpen / The Tan Studio Antwerp' dragen wij geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade die veroorzaakt wordt doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie die door de klant is verstrekt omtrent relevante lichamelijke aandoeningen, allergie, medicatiegebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn tevens niet aansprakelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant, welke hij/zij heeft meegebracht naar onze spraytan salon of naar de locatie waar de behandeling plaatsvindt.

Het is belangrijk dat de klant zich bewust is dat de spraytan behandelingen die wij aanbieden geheel op eigen risico zijn. Onze specialisten zullen gedurende de behandeling instructies geven om eventuele risico's tot een minimum te beperken.

9. Garantie
Als cliënt van 'Spraytan Antwerpen/The Tan Studio' is het belangrijk om te weten dat de spray tan doorgaans 4-7 dagen blijft zitten, afhankelijk van uw huidtype en de verzorging van uw huid.

Voordat de behandeling begint, dient u uw huid 24 uur van tevoren goed te scrubben. Na de spray tan behandeling is het belangrijk om uw huid gehydrateerd te houden en te vermijden dat u lange baden neemt, doucht of in zoutwater zwemt. 

Na de behandeling moet u strakke kleding, transpiratie en zitten op lichte stoffen vermijden en gedurende minstens 8 uur niet douchen. Na deze 8 uur bent u weer vrij om deze activiteiten uit te voeren. 

Als u allergisch bent, is het belangrijk om de ingrediëntenlijst van de spray tan te bekijken voordat u de behandeling ondergaat. Spray tan beschermt niet tegen UV-straling, dus het is belangrijk om uzelf te beschermen tegen overmatige blootstelling aan UV-straling.

Als u een spray tan behandeling aan huis heeft geboekt, zorg er dan voor dat u een ruimte ter beschikking stelt waarbij er voldoende licht aanwezig is. De spraytan tent heeft een afmeting van 1 bij 1 meter en heeft een hoogte van 2 meter. De ruimte moet beschikken over goede ventilatiemogelijkheden en vrij zijn van huisdieren en stof.

Bij 'Spraytan Antwerpen/The Tan Studio' geven we 4-6 dagen garantie op de behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt als u andere producten gebruikt dan de door ons geadviseerde, de adviezen voor- en nabehandeling niet opvolgt, het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen opvolgt of de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

Als cliënt van 'Spraytan Antwerpen /The Tan Studio Antwerp' dient u zich ervan bewust te zijn dat eventuele schade aan onze meubels, apparatuur of producten tijdens uw behandeling verhaald kan worden op u en kan leiden tot een schadevergoeding. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat wij eventuele diefstal zullen melden bij de politie.

11. Klachten
Bij 'Spraytan Antwerpen /The Tan Studio Antwerp'  streven we naar de hoogste kwaliteit in onze spray tan behandelingen en klantenservice. We willen ervoor zorgen dat onze klanten tevreden zijn met hun behandelingen en ervaringen in onze studio. Mocht er echter toch iets mis gaan of niet naar tevredenheid verlopen, dan horen we dat graag van onze klanten.

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening of behandelingen, raden we u aan om dit zo snel mogelijk aan ons te melden. We zullen uw klacht serieus nemen en er alles aan doen om samen met u tot een oplossing te komen. Dit kan variëren van een herbehandeling tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

We vragen onze klanten vriendelijk om hun klacht eerst aan ons kenbaar te maken, zodat we de kans hebben om het probleem op te lossen en te verbeteren waar nodig. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ook voorleggen aan de relevante geschillencommissie.

Bij 'Spraytan Antwerpen /The Tan Studio Antwerp'  nemen we klachten serieus en werken we er hard aan om onze dienstverlening te verbeteren en onze klanten tevreden te houden.

12. Behoorlijk gedrag
Bij 'Spraytan Antwerpen, The Tan Studio Antwerp', hechten we veel waarde aan behoorlijk gedrag van onze cliënten. We verwachten dat onze cliënten respectvol omgaan met onze medewerkers en andere klanten. Discriminatie, intimidatie en agressie zijn niet toegestaan in onze studio en we nemen klachten hierover zeer serieus.

We vragen onze cliënten om op tijd te komen voor hun afspraak en deze op tijd te annuleren als het niet mogelijk is om te komen. Als er iets niet naar wens is tijdens de behandeling, moedigen we onze cliënten aan om dit direct aan onze medewerkers te melden, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

We verwachten ook dat onze cliënten de instructies van onze medewerkers opvolgen met betrekking tot de behandeling en de nazorg van de spray tan. Zo zorgen we ervoor dat de spray tan zo lang mogelijk blijft zitten en er zo natuurlijk mogelijk uitziet.

13. Leeftijd
Bij 'Spraytan Antwerpen /The Tan Studio Antwerp' hanteren wij een minimumleeftijd van 16 jaar voor het ondergaan van een spraytan behandeling. Wij vinden het belangrijk om onze cliënten op een verantwoorde manier te behandelen en daar hoort ook de leeftijd van de cliënt bij. Wij vragen daarom altijd om een identiteitsbewijs van onze cliënten om hun leeftijd te controleren. Mocht een cliënt jonger zijn dan 16 jaar, dan kunnen wij helaas geen spraytan behandeling uitvoeren. Wij hopen op uw begrip voor deze regel en staan altijd open voor vragen hierover.

Vragen / opmerkingen?

Vragen over onze algemene voorwaarden? Stel ze gerust via deze contactpagina.

Meer van ons werk zien?

Bekijk onze Instagram pagina

Beoordeeld met een

Lees wat klanten van ons vinden
Spray Tan behandeling Natuurlijke, stralende bruine tint nodig? Spraytan Antwerpen is uw bestemming! U kunt uw gewenst... Lees verder Tips voor de spraytan & nazorg Wanneer u zich klaarmaakt voor een spraytan behandeling, zijn er een aantal belangrijke dingen w... Lees verder Ons werk, foto's van voor & na Wilt u meer door ons behaalde resultaten zien middels voor- en na foto's? We houden de voo... Lees verder
Plan afspraak

Openingstijden:
The Tan Studio biedt de service 'lekker bruin worden zonder de deur uit te hoeven' aan. Voor klanten waar dit geen optie is zijn we zowel doordeweeks alsook in het weekend geopend voor spray tan behandelingen. Echter wel enkel op afspraak!

Wilt u in de avonduren een afspraak inplannen? Dat kan ook, informeer bij ons naar de mogelijkheden.


Reserveer via Whatsapp
Route

Regio Antwerpen
Contact

Gelegen in Antwerpen, Merksem. Goed bereikbaar dus vanuit omliggende regio's zoals Antwerpen Schoten, Wijnegem, Mortsel, Wommelgem, Ranst, Berchem, Brasschaat, Schilde, Kapellen en Zwijndrecht. Door centrale ligging ook goed bereikbaar vanuit omliggende plaatsen als Lier, Mechelen, Sint-Niklaas & Brecht. Onze service is aan huis; ambulant dus. Voor onze klanten die dat niet willen is uiteraard een afspraak welkom bij the The Tan Studio aan de Bredabaan 181, 2170 Antwerpen mogelijk.

T 0499 401080
E info@spraytan-antwerpen.be